Sztuki wizualne

Sztuki wizualne są takim rodzajem twórczości artystycznej, które widz odbiera wyłącznie wzrokowo. Dziś termin ten stosuje się w miejsce tradycyjnych definicji sztuki pięknych lub plastycznych, będących już obecnie mniej adekwatnych wobec zjawisk sztuki współczesnej, jak np. instalacja, environment, performance czy asamblaż. Czym charakteryzują się zatem odmiany sztuk wizualnych?

street art