Rodzaje street artu

Street art powstaje na ulicy, ma szereg odmian i często przejawy sztuki uliczny mogą być interpretowane jako wandalizm.

Najprostszym przykładem jest graffiti. Naścienne obrazy lub rysunki, które powstają przede wszystkim na murach budynków lub innych zakazanych miejscach. Tworzone są przy użyciu farb sprayowych, ręcznie (przez artystów-graficiarzy) bądź z szablonów. Korzystanie z szablonów określane jest z języka angielskiego jako stencil art. Wcześniej przygotowana matryca pozwala na szybkie pokrycie farbą każdej powierzchni, m.in. ścian, mebli, wagonów kolejowych, itd.  Powstałe malunki są podpisywane przez swoich autorów włącznie pseudonimem, by ich dzieła pozostały anonimowe. Coraz częściej jednak graffiti wykonywane jest na zamówienie w specjalnych miejscach, gdzie będzie artystyczną ozdobą publicznej przestrzeni. Najnowszym przejawem tej ulicznej sztuki jest graffiti 3D. Obrazy wykonuje się kredą lub farbą na różnych płaszczyznach, tworząc optyczne złudzenie przestrzenności malowidła. Właściwe zniekształcenie postaci lub przedmiotów powoduje, że dzieło „ożywa”.

Kolejnym rodzajem street artu jest mural. Monumentalny obraz naścienny, reklamujący pewien produkt lub zdarzenie, upowszechnił się w okresie PRL-u, kiedy za pomocą tego środka artystycznego, promowano instytucje państwowe lub monopolistyczne przedsiębiorstwa. Dziś murale są rzadziej spotkane ze względu na wymagającą malarską technikę. Dużą popularnością w sztuce publicznej cieszy się wlepka, czyli niewielka naklejka, na której znajduje się określony komunikat tekstowy lub graficzny. Stiker art sprawdza się w środkach komunikacji miejskich, zwłaszcza na drzwiach i szybach, wlepki można również zauważyć na znakach drogowych. Połączenie graffiti oraz wlepek kojarzyć się powinno z Robinem Banksy, który za pomocą sztuki ulicznej wyrażał swoje polityczne i społeczne poglądy. Jego obrazy i naklejki pojawiłą się w różnych, kontrowersyjnych miejscach, zwracając uwagę ludzi i mediów. Londyński artysta przyczynił się do rozwoju street artu na całym świecie.