Environment

Environment – rodzaj amerykańskiej i europejskiej sztuki wizualnej, który powstał około 1960 r. Stanowi rodzaj działań artystycznych, w czasie których twórca wykorzystuje różne sposoby oddziaływania i miesza rozmaite poziomy realności, urządzając tym samym trójwymiarową kompozycję dysponującą swoją przestrzenią oraz włączając do niej otoczenie wraz z widzem. Idea environment art wywodzi się z wagnerowskiego „syntetycznego dzieła sztuki”, zaś jej geneza sięga idei futuryzmu, dadaizmu, konstruktywizmu oraz ready-mades Marcela Duchampa.

environment art

Environment powstaje z wykorzystaniem wybranych dziedzin sztuk plastycznych – malarstwa i rzeźby, technik – kolażu i asamblażu, stylistyki rozmaitych tendencji sztuki współczesnej, a także nowoczesnych form artystycznej wypowiedzi, czyli np. happeningu lub performance’u. Ten rodzaj sztuki wizualnej pozwala odbiorcy na wejście do wnętrza stworzonego przez artystę układu przestrzennego (wzbogaconego o doznania węchowe, efekty akustyczne i świetlne) i poruszanie się w nim.

Dzięki doświadczeniom zaczerpniętym z minimal-artu, op-artu czy wizualizmu artystycznego układy przestrzenne („wnętrza”) nabierają charakteru czysto estetycznego, stając się tym samym samodzielnym dziełem sztuki. Environment zapoczątkował inny typ działalności artystycznej zwanej jako instalacjami. Przedstawicielami environment art są:

 • G. Segal,
 • M. Duchamp,
 • A. Warhol,
 • J. Dubuffet,
 • W. Vostell,
 • Y. Agam,
 • J.P. Raynaud,
 • C. Oldenburg,
 • P. Manzoni,
 • E. Kienholz,
 • T. Kantor,
 • W. Borowski,
 • J. Ziemski,
 • J. Berdyszak,
 • S. Zamecznik,
 • W. Fangor.