Performance

Performance – rodzaj sztuki wizualnej, u której podstawy leży teatr. Stanowi połączenie filmu, reklamy, poezji, tańca, sztuki plastycznej, animacji, zabaw i antropologii. Opiera się na osobistym, personalnym pokazie artysty przed publicznością i w bezpośrednim z nią kontakcie, negując jednocześnie wszystko, co jest skonwencjonalizowane. W tego rodzaju przedstawieniu dziełem sztuki i zarazem podmiotem oraz przedmiotem całej zaistniałej sytuacji artystycznej jest ciało performera, ukazane w wybranym kontekście czasu, przestrzeni oraz własnych ograniczeń.

Performance jest żywą sztuką wizualną, której elementem może być każdy obiekt, temat czy pojęcie wskazane przez wykonującego go artystę. Korzenie performance’u wywodzą się od teatru i tradycji malarstwa gestu Jacksona Pollocka. Jego pokrewnymi formami są happeningi oraz intermedia. To właśnie z nich w latach 70. XX wieku wyrósł performance, którego celem jest zaskoczenie i poruszenie publiczności. Często bywa również kontrowersyjną formą sztuki. Jednym z najbardziej znanych artystów preferujących ten rodzaj spektaklu był Joseph Beuys.